Tổng kết đào tạo năng khiếu hè 2006

5
rx online

Thực hiện chức năng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu, nâng cao ý thức thẩm mỹ, rèn luyện thể chất trong thiếu nhi, trong mùa hè năm 2006 Nhà thiếu nhi quận đã tổ chức dạy 18 bộ môn chia thành 80 lớp cho 1.757 em. Hiện tại nnhà thiếu nhi có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc đào tạo và giảng dạy gồm: 13 phòng năng khiếu và 1 phòng máy tính để tổ chức các lớp tin học cho thiếu nhi. Các lớp học được Bộ phận đào tạo năng khiếu và lực lượng thầy cô tham gia giảng dạy phân chia theo khả năng tiếp thu của các em ở từng độ tuổi và giai đoạn học tập.Tổng kết hoạt động của khóa đào tạo hè, 100% các em đạt yêu cầu, trong đó có 194 em được khen thưởng với kết quả đạt xuất sắc, giỏi. Tại chương trình báo cáo tổng kết nhiều tiết mục ca, múa, đàn, thể dục và võ thuật đã được các em thiếu nhi tham gia khóa học trình diễn minh họa khá thu hút. Dự kiến sau hè, nhà thiếu nhi sẽ tổ chức kiểm tra tuyển chọn các em có năng khiếu và sở thích tham gia vào các đội nhóm chuyên năng khiếu.