Tổng kết cuộc vận động “Vì người nghèo”

1

            Ngày 4/9/2015, phường Cô Giang tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” giai đoạn 2001-2015 và trao học bổng năm học 2015-2016 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân, các ban ngành phường, thành viên Ban điều hành 6 khu phố và 98 em học sinh nhận học bổng. 

            Mặt trận Tổ quốc và các thành viên phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch bằng nhiều mô hình, giải pháp đồng bộ hiệu quả nên phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành mục tiêu cuộc vận động “Vì người nghèo”. Đã vận động thu được 2.060.750.300 đồng, quận hỗ trợ 2.231.317.000 đồng, chăm lo các hộ nghèo với số tiền 4.261.880.900 đồng. Tổ chức xây dựng 53 căn nhà tình thương, 1 nhà tình nghĩa với số tiền trên 1 tỷ đồng; chống dột, chống sập 58 căn với số tiền 354.823.000 đồng, lắp đặt 5 đồng hồ nước với số tiền 6.500.000 đồng. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí 29 lượt cho 2.945 lượt người với số tiền trên 252 triệu đồng; xét duyệt giải quyết cho 2.075 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền 9.858.000.000 đồng. Hội nghị tuyên dương khen thưởng 16 tập thể có nhiều đóng góp quỹ “Vì người nghèo” trong 15 năm qua và trao tặng 98 học bổng cho học sinh các cấp năm học 2015-2016 với số tiền 110.000.000 đồng.