Tổng kết công tác xây dựng Đảng

4
rx online

Ngày 26/1/2011, Quận ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận, các ban đảng và các tổ chức cơ sở Đảng.

Năm 2010, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận và cơ sở, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 12 dự án trọng điểm. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, tạo mối quan hệ ngày càng tốt và thân thiện giữa chính quyền với các chức sắc tôn giáo, triển khai thực hiện tốt các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, giải quyết vệ sinh công cộng, đặc biệt quanh các khu vực trường học. Ý thức người dân dần cải thiện, tham gia cùng chính quyền trong các hoạt động xây dựng khu phố văn hóa, văn minh đô thị, từ thiện xã hội, chăm lo tốt các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đã tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có 4 tập thể – 9 cá nhân được bình chọn điển hình tiêu biểu cấp thành phố, 191 tập thể – 291 cá nhân tiêu biểu cấp quận và nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu ở cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề được 245 tổ chức Đảng và 33 đảng viên, kiểm tra 11 tổ chức Đảng, 24 đảng viên, kết luận 2 tổ chức cơ sở Đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật, 12 đảng viên có vi phạm. Tiếp nhận giải quyết 16/16 trường hợp đảng viên bị tố cáo. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể quận và 10 phường từng bước phát huy vai trò phản biện xã hội và giám sát hoạt động của chính quyền tập trung ở các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp vỉa hè, giải quyết khiếu nại tố nhân dân. Ước thu ngân sách đạt 106% dự toán năm, hoàn thành thu hồi mặt bằng 12 dự án, thực hiện giải ngân được 131 tỷ đồng đối với các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, hoàn thành 8 công trình nâng cấp vỉa hè, 18 công trình sửa chữa trường lớp trong dịp hè, 11 công trình xây dựng nhà công sản. Xử lý buộc tháo dỡ 26 công trình xây dựng trái phép vượt tầng, phát hiện xử lý hành chính 58 công trình không phép, 225 công trình sai phép. Hoàn thành rà soát và kiến nghị bãi bỏ 13 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các đơn vị, ngành phối hợp hiệu quả trong việc giải thích, vận động và giải quyết nhanh các vụ đình công, tụ tập đông người từ các địa phương khác đến, không để xảy ra điểm nóng về chính trị. Dịp này, Quận ủy đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong năm.