Tổng kết công tác xây dựng Đảng phường Bến Nghé năm 2010

4
rx online

Ngày 22/1/2011, Đảng ủy phường Bến Nghé tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng 3/2, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2010, họp mặt đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW.

Phường hiện có 36 Chi bộ với 793 đảng viên tham gia sinh hoạt tại phường và 827 đảng viên tham gia sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị. Năm 2010, Đảng ủy phường thực hiện công tác xây dựng Đảng trong các lĩnh vực chính trị tư tưởng, đánh giá chất lượng đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra giám sát… Đẩy mạnh lãnh đạo công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể phường trong hoạt động phối hợp, thực hiện lãnh đạo công tác chính quyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế, ngân sách, quản lý đô thị, văn hóa xã hội, tư pháp, quốc phòng an ninh. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Đảng bộ phường khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010.