Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2010

3
rx online

Ngày 29/9/2010, tại Hội trường UBND phường Cô Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2010. Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban ngành đoàn thể phường, Hội đồng tuyển chọn và toàn thể cấp ủy, Ban điều hành 05 khu phố trên địa bàn phường.

Hội nghị nghe báo cáo về kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập tại phường đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao 31/26 thanh niên trúng tuyển. Thay mặt lãnh đạo phường, đ/c Chủ tịch UBND phường đã đánh giá, rút kết những kinh nghiệm hay và những mặt hạn chế trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, đồng thời công bố các Quyết định tuyên dương và khen thưởng 08 tập thể, 29 cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nhằm khích lệ tạo thành động lực thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần xây dựng đất nước luôn đảm bảo vững chắc thế trận Quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay.