Tổng kết công tác phát triển đảng năm 2004 của Đảng bộ Quận 1

1
rx onlinenbsp;nbsp; Năm 2004, Quận 1 kết nạp được 163 quần chúng ưu tú vào đảng đạt 135,83% chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra (Chỉ tiêu năm 2004 là 120), chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng được nâng lên: độ tuổi 30 trở xuống chiếm 47,3%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên chiếm 67,48%; 38,04% là nữ; 1,23% là người Hoa.


nbsp;nbsp; nbsp;Công tác giáo dục chính trị của các tổ chức đoàn thể và sự phấn đấu rèn luyện của đoàn viên ưu tú cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2004.


nbsp;nbsp;nbsp; Năm 2004, công tác phát triển Đảng luôn được đảng bộ Quận 1 quan tâm chỉ đạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức cho quần chúng nên số cơ sở Đảng trực thuộc Quận 1 các năm trước không có kết nạp đảng, năm nay đã kết nạp được đảng viên, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng theo Nghị quyết của BCH đã đề ra.


nbsp;nbsp;nbsp; Năm 2005, nhằm thiết thực chào mừng 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quận 1 đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là 140 đồng chí.


nbsp;


nbsp;


nbsp;