Tổng kết công tác kiểm sát

2
rx online

Ngày 27/1/2011, Viện Kiểm sát nhân dân Quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 với sự tham dự của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Quận ủy và cán bộ công chức đơn vị.

Năm 2010 với sự nỗ lực cao và nhờ phối hợp tốt với các ngành, các cấp đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra. Cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố mới 432 vụ, 363 bị can. Thụ lý kiểm sát điều tra 512 vụ, 456 bị can, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân thành phố xử lý 26 vụ, 31 bị can, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 238 vụ, 309 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm trên tổng số 281 vụ, 379 bị can. Công tác phối hợp giữa bộ phận kiểm sát giam, giữ với các bộ phận kiểm sát điều tra và các cơ quan tố tụng được đảm bảo kịp thời, chặt chẽ trên cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, hạn chế những thiếu sót tồn tại trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. Việc phân công phụ trách các khâu nghiệp vụ kiểm sát, bố trí cán bộ, kiểm sát viên có trình độ năng lực phù hợp với số lượng công việc. Tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, công tác kiểm sát các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nên đã hoàn thành tốt các mặt công tác của ngành.

Hội nghị đề ra kế hoạch kiểm sát năm 2011: nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, thực hiện nghiêm kiểm sát các hoạt động tư pháp, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đúng theo lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.