Tổng kết công tác Khoa giáo

2
rx online

Ngày 11/1/2011, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Tổng kết công tác Khoa giáo năm 2010 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận và các thành viên của tổ Khoa giáo Quận.

Được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy – UBND Quận, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể quận, phường, nhất là sự đóng góp nhiệt tình, tích cực của cán bộ chuyên trách, cộng tác viên ở một số ngành thuộc lĩnh vực Khoa giáo nên năm qua hoạt động Khoa giáo có những chuyển biến tích cực góp phần thiết thực vào quá trình thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

Năm 2010, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Quận ủy ban hành một số văn bản, tham gia kiểm tra, khảo sát, nắm bắt việc thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết thuộc lĩnh vực Khoa giáo, tham mưu tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học. Đã xây dựng được môi trường sư phạm nề nếp, kỷ cương, 98% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, công tác giáo dục toàn diện học sinh cùng các hoạt động chuyên môn được chú trọng và đạt hiệu quả cao, chất lượng giáo dục chuyển biến theo chiều hướng tốt, tỷ lệ trẻ được huy động đến trường đúng độ tuổi đạt 100%, hoàn thành việc kiểm tra và công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập trung học năm 2010 cho 10 phường. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động và thi đua toàn ngành, tập trung đẩy mạnh việc “làm theo” hiệu quả, thiết thực góp phần giáo dục truyền thống dân tộc và lòng yêu nước cho các em. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các cấp luôn được quan tâm thực hiện, đã phát 2.241 suất học bổng với số tiền 828.598.000 đồng, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết của Quận ủy và kế hoạch của UBND Quận. Hoạt động thể dục thể thao luôn được duy trì đều đặn, các phong trào tập luyện thể dục thể thao được tổ chức khá phong phú, đa dạng, có sự liên kết chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể, trong năm tham dự 155 giải thi đấu cấp Thành phố đạt 1.381 huy chương, 47 giải cấp toàn quốc đạt 198 huy chương, 13 giải quốc tế đạt 35 huy chương. Hoạt động văn hóa – nghệ thuật được đầu tư nâng chất với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng mang đậm nét nghệ thuật dân gian, tạo được không khí phấn khởi, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần tuyên truyền giáo dục đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đạt kết quả trên là nhờ các cấp ủy Đảng cơ sở từng bước quan tâm và chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Khoa giáo phát triển tốt. Các ngành trong khối Khoa giáo phát huy kết quả đạt được, chủ động xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ và có chiều sâu trên từng lĩnh vực, có sự chuẩn bị đầu tư về các mặt để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan được thực hiện ngày càng nề nếp, từ đó nâng cao nhận thức trong từng cán bộ Khoa giáo để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tốt hơn với sự nhiệt tình và tâm huyết.