Tổng kết 5 năm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015

4
rx online

            Ngày 29/9/2015, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện và sơ kết 5 năm Đề án đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường giai đoạn 2010-2015 với sự tham dự của đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Phạm Thành Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành viên Ban Chỉ huy quân sự quận-phường cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ 10 phường.

Trong 5 năm qua, lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố, kiện toàn 01 Trung đội dân quân thường trực, 02 đại đội dân quân cơ động, 08 Trung đội dân quân binh chủng chiến đấu và bảo đảm. Tổng số dân quân trên địa bàn quận là 1.975 đồng chí, 51 cơ quan đơn vị có lực lượng dân quân tự vệ với 1.553 đồng chí. Hàng năm đều tổ chức xây dựng kế hoạch chiến đấu, tổ chức tuần tra chốt chặn. Đã cử 235 lượt cán bộ tham gia tập huấn quân sự cấp trên và tổ chức 1.421 lượt cán bộ tập huấn tại quận đạt 100% chỉ tiêu, phối hợp giáo dục chính trị cho 15.594 lượt cán bộ – chiến sĩ dân quân tự vệ. Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự 10 phường vững mạnh toàn diện về chính trị; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt; bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống cho lực lượng dân quân; bảo quản tốt khí tài trang bị; cử 20 lượt cán bộ tham gia các lớp Trung cấp quân sự và liên thông Cao đẳng quân sự… Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân quận đã khen thưởng 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án.