Tổng kết 5 năm phối hợp giữa lực lượng Công an – Quân sự

4
rx online

Ngày 31/8/2010, Ban chỉ đạo liên ngành Công an – Quân sự Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn 01/PHHD/CA – QS ngày 26/1/2005 của Phòng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc – Công an Thành phố và Phòng Tham mưu – Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giữa lực lượng công an phường, xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với lực lượng dân quân tự vệ với sự tham dự của các phòng chức năng Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Quận và 10 phường.

Quận 1 có diện tích 7.710 km2, tiếp giáp các Quận: 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – Phú Nhuận – Bình Thạnh, có 122 tuyến đường lớn nhỏ, nhiều cơ quan đại diện ngoại giao của các nước và tổ chức quốc tế đặt trụ sở trên địa bàn. Trong 5 năm qua, công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia – trật tự an toàn xã hội giữa các lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo được sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thu nhiều kết quả, phát huy tốt vai trò quần chúng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giũ gìn an ninh trật tự, ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm của quần chúng được nâng cao, hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, vai trò của CB.CNV trong các cơ quan doanh nghiệp và lực lượng dân quân tự vệ phát huy mạnh mẽ. Công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, phối hợp xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự được tổ chức duy trì hoạt động thường xuyên. Đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, khu phố, tổ dân phố sinh hoạt 12.018 lượt với 447.850 lượt người tham dự, quần chúng cung cấp 5.570 tin có giá trị giúp lực lượng Công an – Quận sự bắt giữ 2.019 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 2,6 tỷ  đồng, phát hành trên 300.000 tờ bướm thông báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm đến mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp các lực lượng tổ chức 1.648 lần tuần tra canh gác, chốt chặn, bắt 910 đối tượng các loại thu giữ tài sản trị giá trên 101 triệu đồng, điều tra bắt xử lý 529 vụ, 829 tên mua bán tàng trữ ma túy, tang vật thu giữ 837.446g heroin, 1.127,039g ma túy tổng hợp, 37,319g thuốc phiện, 7,13 kg cần sa. Kiểm tra giao Thương binh xã hội xử lý 216 đối tượng tệ nạn xã hội, xử lý hành chính 348 đối tượng có liên quan đến tệ nạn xã hội, xử lý hành chính 246 vụ, 354 tên hoạt động mại dâm trá hình… Trong công tác chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp: Về hình sự có 14 tuyến, 3 địa bàn phức tạp, đã chuyển hóa cơ bản 1 địa bàn, 12 tuyến – 2 địa bàn trên 80%, 2 tuyến từ 65 – 80%; Về ma túy: cuối năm 2005 toàn Quận có 4 địa bàn, 7 tụ điểm, đến nay 4 địa bàn đã chuyển hóa 100%, 2 địa bàn – 6 tụ điểm chuyển hóa trên 85 – 95%; Về mại dâm có 4 tuyến, 1 địa bàn phức tạp, đã chuyển hóa 3 tuyến – 1 địa bàn được 95%, 1 tuyến được 85 – 90%, cơ bản giải quyết tình trạng gái mại dâm đứng đường. Vận động cơ quan doanh nghiệp, nhân dân giao nộp 11 súng, trên 1.300 viên đạn, pháo cối và trên 31 dao lê, hung khí tự tạo… Dịp này, Ủy ban nhân dân Quận cũng tuyên dương khen thưởng 14 tập thể và 21 cá nhân có nhiều đóng góp trong 5 năm qua.