Tổng kết 5 Năm Cuộc Vận Động Vì Người Nghèo

1
rx online

Phát huy nguồn lực trong nhân dân với mục tiêu “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân” 5 năm thực hiện cuộc vận động Vì người nghèo (2001 – 2005) đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cuộc vận động đã khơi dậy tình đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chương trình mục tiêu 3 giảm, Xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội…. Nhiều hội thu vận động quỹ được sự hưởng ứng tích cực của nhiều thành phần kinh tế, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở tôn giáo và trong nhân dân. Ban vận động Vì người nghèo đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều hình thức giúp đỡ người nghèo như : cùng với Trung tâm Thể dục Thể thao tổ chức đi bộ Vì người nghèo, Trung tâm Văn hóa thực hiện chương trình văn nghệ đóng góp quỹ Vì người nghèo, Câu lạc bộ 116 Nguyễn Du và Trung tâm Dạy nghề tổ chức dạy nghề cho con em lao động nghèo đặc biệt là đối tượng có liên quan đến tệ nạn xã hội… Nhiều đơn vị đã vận động đóng góp đạt kết quả cao : Liên đoàn Lao động, chùa Vạn Thọ, chùa Phước Hải, đền Trần Hưng Đạo, Trung tâm Văn hóa, Ban quản lý chợ Bến Thành, phường Tân Định…


Qua 5 năm toàn quận đã xây dựng 217 nhà tình nghĩa, 454 nhà tình thương, chống dột 271 căn, cấp 14.755 suất học bổng… với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng. Có 349 hộ đã vượt nghèo. Với kết quả đó, cán bộ và nhân dân quận và 10 phường đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng ghi công hoàn thành công trình nhà tình nghĩa – nhà tình thương. Trong năm 2006 quận sẽ tiếp tục tiến hành sửa chữa dứt điểm 136 nhà vách ván , cấp học bổng cho các em gia đình nghèo nhất là các học sinh đang sống tại khu Dạ lữ Viện – phường Cầu Kho, tăng cường vận động xây dựng quỹ, tổ chức đào tạo dạy nghề và giới thiệu việc làm giúp các lao động nghèo tự vươn lên trong cuộc sống… Trong ngày 16/3/2006, hưởng ứng cuộc vận động Vì người nghèo các đơn vị trên địa bàn đã đóng góp được trên 960 triệu đồng.