Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

5
rx online

Ngày 15/3/2011, Quận ủy Quận 1 tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TU và triển khai Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm trong tình hình mới với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận, các ban ngành Quận và 10 phường.

Qua 4 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp, Mặt trận và các đoàn thể đã làm tốt vai trò tuyên truyền về công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trong nhân dân, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và quần chúng tham gia tố giác truy bắt tội phạm. Từng bước góp phần đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình phạm phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỉ lệ khám phá cao. Công tác chuyển hóa các địa bàn phức tạp về hình sự và ma túy đạt kết quả tốt, không để tái phát sinh, 100% số người tái nghiện được lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh. Công tác đấu tranh với tệ nạn mại dâm và tệ nạn xã hội có sự gắn kết thường xuyên giữa các ngành liên quan của Quận với các đội nghiệp vụ Công an Quận – phường góp phần làm trong sạch địa bàn, phòng ngừa phát sinh hoạt động của các loại tội phạm. Việc phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể từ Quận đến phường được chú trong nâng cao về chất lượng, các chương trình ký kết liên tịch thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.