Tổng kết 20 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa

4
rx online

        Ngày 4/7/2014, quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa (1994 – 2014) với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND quận, các ban ngành quận, 10 phường và đồng bào theo đạo tiêu biểu.

        Trên địa bàn quận có 20 cơ sở Thiên chúa, khoảng 18.338 giáo dân. Thực hiện đường lối của Đảng, chính quyền và các ban ngành đã xây dựng được mối quan hệ hài hòa với tôn giáo. Các hoạt Thiên chúa giáo đa phần thuần túy tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, mọi người luôn tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động từ thiện xã hội. Năm 2013, toàn quận có 32.271/32.703 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 1.920/32.703 hộ theo đạo Thiên chúa đạt chuẩn gia đình văn hóa. Bà con giáo dân cung cấp 5.460 tin có giá trị (2005 – 2013) giúp công an xử lý, giải quyết nhiều vụ phức tạp về an ninh trật tự… Các cơ sở tôn giáo tổ chức chăm lo cho hơn 47.350 lượt đồng bào nghèo với số tiền trên 8,9 tỷ đồng, hàng tháng hỗ trợ nuôi dạy 30 em mồ côi lang thang trường 1/6, điều trị cấp thuốc miễn phí cho 538.857 lượt người… Từ 2009 đến nay, có 578 gương điển hình được biểu dương khen thưởng cấp quận, 80 gương cấp thành phố. Dịp này, quận đã khen thưởng 7 tập thể, 21 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong những năm qua.