Tổng kết 10 năm xây dựng cơ quan quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

4
rx online

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Quận ủy – UBND Quận 1, chiều ngày 09/7/2008, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã long trọng tổ chức Tổng kết 10 năm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (1999 – 2008) theo Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đến tham dự buổi tổng kết có đồng chí Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố; đ/c Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy; đ/c Nguyễn Thị Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đ/c Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Quận; đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch HĐND Quận ; đại diện các ban ngành của Quận; lãnh đạo UBND, BCH quân sự 10 phường và lãnh đạo Ban CHQS các cơ sở tự vệ trong quận.


Đồng chí Lê Đình Minh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận đã đọc báo cáo đánh giá kết quả 10 năm xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện và chủ trương, nội dung, biện pháp tiếp tục xây dựng đơn vị trong thời gian tới. Trong 10 năm qua, Lực lượng vũ trang quận đã quán triệt thực hiện các mục tiêu, quy định theo tinh thần chỉ thị 917/CT của Bộ Quốc Phòng và Nghị quyết 06-NQ/ĐU của ĐUQS Thành phố. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trên các mặt công tác, hoạt động đi vào nề nếp, ý thức chấp hành nội quy sinh hoạt củanbsp; cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác Sẵn sàng chiến đấu – Huấn luyện đạt yêu cầu đề ra; thực hiện nghiêm túc chỉ thị 245 của Tư lệnh quân khu về thực hiện cuộc vận động “7 không”; tham mưu tốt trong việc sử dụng nguồn kinh phí địa phương cho việc thực hiện xây dựng đơn vị VMTD, bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Công tác kiểm tra, bảo quản vũ khí được thực hiện thường xuyên, đảm bảo cho hoạt động SSCĐ của đơn vị. Công tác huấn luyện điều lệnh của lực lượng vũ trang Quận có chuyển biến tích cực từ BCHQS quận đến 10 phường, có chuẩn bị giáo án và thực hành huấn luyện đạt yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong thực hiện. Nhân dịp này, BCH quân sự Quận đã khen thưởng 14 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Qua tổng kết đánh giá kết quả 10 năm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của Ban Chỉ huy Quân sự Quận, đ/c Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 917/CT-BQP của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trên các mặt công tác, xây dựng đơn vị đi vào nề nếp, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức chấp hành nội quy sinh hoạt, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Mặt khác, phải nâng cao chất lượng tham mưu cho Quận ủy, UBND quận trong công tác quân sự địa phương. Gắn cải cách hành chính với việc thực hiện 2 chuyên đề về tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị và BCH quân sự 10 phường. Tiếp tục nhân rộng việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở tất cả các phường trong quận, không chỉ nbsp;dừng lại ở 03 phường làm điểm như hiện nay.