Tổng Kết 10 Năm Công Tác Người Hoa

14
rx online

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện về “quot;Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới”quot; đã được Quận ủy tổ chức tại Nhà Thiếu Nhi Quận ngày 26/09/2006.


Tham dựnbsp; Hội nghị có hơn 200 đại biểu người Hoa – Các Ban ngành đoàn thể Quận và 10 Phường. Đặc biệt còn có sự tham dự của các đ/c Trần Trung Tính – Phó Chủ Tịch – MTTQTP; Châu Văn Hai – Phó Ban Công tác người Hoa TP; Lê Bá Cần – Bí Thư Quận ủy.


Đồng chí Huỳnh Minh Thiện – Trưởng Ban Dân Vận đã trình bày bản báo cáo tổng kết 10 năm công tác người Hoa trong tình hình mới. Quận I có 4.498 hộ, 19.351 nhân khẩu người Hoa trong đó 28 Đảng viên; gồm 678 hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH. Cơ sở Tín ngưỡng – Tôn giáo – Hội đoàn có 11 cơ sở (Chùa, Miếu, CLB, Đội nhóm văn nghệ, TDTT).


Điểm nổi bật của công tác người Hoa trong 10 năm qua là các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người Hoa trong tình hình mới trong Quận đã được thể hiện rõ nét, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đáp ứng được tình cảm và nhu cầu chính đáng của đồng bào người Hoa, tinh thần đại đoàn kết được thể hiện một cách sâu rộng. Do vậy nhiều mặt phong trào BVANTQ được bà con người Hoa đồng lòng hưởng ứng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Quận. Bên cạnh đó, nhiều khu vực có đồng bào làm ăn sinh sống còn tích cực hưởng ứng các phong trào như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, phòng chống ma túy – HIV/AIDS, hiến máu nhân đạo, học bổng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa… tạo nên nhiều hình tượng tươi đẹp trong cuộc sống.