Tọa đàm về thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng sống

6
rx online

Ngày 10/2/2012, Hội Khuyến học Thành phố làm việc với Quận ủy Quận 1 về kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng sống đến cộng đồng năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Khuyến học Thành phố, các ban ngành Thành phố, Quận và các trường trong Quận.

Trong không khí thân mật, cởi mở, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi tìm ra những phương pháp tốt nhất để đưa việc bồi dưỡng kỹ năng sống ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đa số các ý kiến cho rằng: sau 3 tháng triển khai thực hiện đã từng bước làm cho mọi người thấy được sự cần thiết của việc tập huấn kỹ năng sống trong cộng đồng. Đây là việc làm thiết thực nhằm thay đổi nếp suy nghĩ, thói quen lâu nay của mọi người, vì thế cần phải tiếp tục triển khai việc tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sống đến tận người dân. Không nên dừng lại ở nhận thức và cảm xúc mà phải biến nó thành những hành động tập quán thói quen tốt cho mọi người noi theo. Phải xác định mục tiêu, đối tượng cụ thể để tập huấn những kỹ năng phù hợp trên tất cả các lĩnh vực cho mọi người, từng bước hoàn thiện các bài giảng góp phần nâng cao giá trị, đạo đức, lối sống của mọi người trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của trên, các ngành, các cấp phải cùng chung tay góp sức, huy động mọi nguồn lực trong xã hội đưa việc tập huấn kỹ năng sống đến mọi người. Phải lựa chọn những báo cáo viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt phải có sức thuyết phục, lôi cuốn người nghe. Các bài giảng phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nếu cần thiết thì xây dựng các tiểu phẩm minh họa và chú trọng đào tạo báo cáo viên tại chỗ vì đây là lực phong phú, nắm vững địa bàn, thói quen sinh sống của mọi người trong khu dân cư.