Toạ đàm về thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC”

4
rx online

Cuộc tọa đàm về thực hiện cuộc vận động “quot;Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”quot;(TDĐKXDĐSVHƠKDC) vào sáng ngày 2-6-2006 do UB.MTTQVN Q.1nbsp; tổ chức tại hội trường Quận uỷ đã thu hút gần 150 người đến dự gồm các đồng chí thường trực Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, thường trực và ban Mặt trận thành phố, thường trực quận uỷ, HĐND, UBND quận, thường trực Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH, đại diện các tổ chức thành viên UB.MTTQVN quận, Đảng uỷ, UBND, UB.MTTQVN 10 phường và Trưởng phó ban chủ nhiệm xây dựng phường văn hoá – khu phố văn hoá – ban vận động khu dân cư trên địa bàn quận 1.


Mục đích của cuộc toạ đàm nhằm đánh giá thực chất kết quả xây dựng Gia đình văn hoá, Khu phố văn hoá, Phường văn hóa trong các năm qua để rút ra những kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất những biện pháp thực hiện cuộc vận động phù hợp với đặc điểm tình hình ở cơ sở và từ đó, giúp cho cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư năm 2006 đạt kết quả tốt hơn.


có 15 người phát biểu tại diễn đàn và hai người gởi giấy viết đã nêu lên trên 50 ý kiến liên quan tới lý luận của cuộc vận động và những vấn đề thực tiễn liên quan sát sườn tới những mặt đã làm được và còn một số mặt còn cần phải phát huy và đẩy mạnh thêm. Các ý kiến đều thống nhất là cuộc vận động này là cuộc vận động mang tính cách mạng và tính quần chúng nên cần phải gian khổ và lâu dài, không nên đòi hỏi hoàn thành trong một thời gian ngắn đôi ba năm và cầu toàn được. Do đó, cuộc vận động phải được tuyên truyền và vận động thực sự tới mọi người dân, mọi gia đình để họ nhận thức được hết ý nghĩa và sự quan trọng của việc toàn dân phải thống nhất đoàn kết một lòng để xây dựng đời sống văn hoá ở từng khu phố, từng phường mà trong đó có các hộ gia đình trở thành gia đình văn hoá và bao gồm các cá nhân tiên tiến, điển hình là người tốt việc tốt. Danh hiệu gia đình văn hóa và khu phố, phường văn hóa phải chia nhiều thứ bậc cho nhiều năm để thể hiện sự phấn đấu lâu dài, chớ không chỉ có mỗi năm một lần.


Cuộc vận động phải được bắt đầu từ cán bộ đảng viên rồi chi bộ khu phố để cuối cùng phải lan tỏa đến tận người dân và cuộc vận động này phải do người dân đoàn kết thực hiện một cách thiết thực và ý thức tốt.


Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền cần quan tâm tới người lao động nghèo sống về buôn gánh bán bưng nên họ cần được sắp xếp có nơi có chỗ trên lề đường rộng, ở một góc phố thuận tiện nào đó và diễn ra trong một thời gian nào đó trong ngày để buôn bán có trật tự, vệ sinh do chính họ tự quản lý và giữ gìn hơn là bị đẩy đuổi trong khi nhiều đường phố vẫn cho phép bãi giữ xe máy trên lề và xe hơi đậu choán cả hai bên đường. Công sở văn minh là phải có nơinbsp; cho người dân để xe thuận tiện và phải có chỗ rộng thoáng khi họ tới làm giấy tờ cá nhân hay tiếp xúc với chính quyền các cấp.


Về tiêu chuẩn khu phố văn hoá phải có thư viện hay tủ sách một ngàn cuốn sách hay phường văn hoá phải có nhà văn hoá, không nên nhất thiết cầu toàn mà nên linh động tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh của địa phương mà tổ chức nhưng phải quản lý, điều hành nghiêm túc có hiệu quả chất lượng thiết thực chớ không chỉnbsp; có về mặt hình thức..


Có ý kiến đền nghị nên hợp nhất ba tên gọi “Ban điều hành – Ban chủ nhiệm – Ban vận động” cho một khu phố và nên có chế độ phụ cấp đúng mức theo nhiệm vụ của họ. Việc khoán 200 ngàn đồng cho một Ban điều hành tổ dân phố là quá ít trong khi có nơi BĐH này có tới ba người. Nên tăng cường phụ cấp cho những người làm việc ở cơ sở vì trách nhiệm của họ rất nặng nề, mất nhiều thời gian và làm không kể ngày nghỉ lễ.


Về việc tang và hôn lễ, nhiều ý kiến đồng tình là nên có quy định cụ thể và vận động mọi gia đình tôn trọng quy chế khu phố văn hoá. Đám tang, không quàng lâu hơn hai ngày, không kèn trống ầm ỉ và không rãi vàng mã khắp phố và phải phạt khi làm dơ đường phố. Đám cưới, không tổ chức rình rang xa xỉ và không thực hiện “quá” bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam theo kiểu nhà hàng làm dịch vụ quảng cáo thu hút khách chạy theo thị hiếu kém cỏi của thứ văn hóa ngọai lai mà phải giản dị, tiết kiệm lại. Nên vận động cần có quy chế buộc nhà hàng tuân theo một số quy định mà trách nhiệm này là thuộc về cơ quan văn hoá và chính quyền phường theo dõi kiểm soát thường xuyên.


Việc ăn mặc hở hang, lai căn cần phải được ngăn chận hạn chế mà cuộc vận động nên đặt nặng để tổ chức phát động tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong lớp người trẻ hiện nay mà điều cần nhất và trước tiên là các tụ điểm văn hóa, nhà hàng hay sân khấu ca nhạc phải được hướng dẫn để thực hiện làm gương và tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn.


Sau cùng, mọi người đều đồng tình cuộc vận động lớn này cần phải có sự đoàn kết nhất trí trong các ban chỉ đạo, ban chủ nhiệm và người dân về các tiêu chuẩn đề ra xây dựng và chúng phải được địa phương nghiên cứu, điều tra thực trạng trước khi đề xuất các tiêu chuẩn để tuân thủ chớ không do theo khuôn mẫu được áp đặt từ trên.