Tọa đàm “Phát huy vai trò quần chúng trong bảo vệ an ninh Tổ Quốc”

4
rx online

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 và Quận 4 về việc phối hợp giải quyết tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh, tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và phong trào “Xây dựng phường, xã lành mạnh, không còn tệ nạn ma túy”, sáng 21.8.2009, UBND phường Cầu Kho đã tổ chức buổi tọa đàm nbsp;“Phát huy vai trò quần chúng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữa ba phường Cầu Kho và phường 1, phường 2 Quận 4. Các đồng chí đại diện các ban Đảng, đoàn thể Quận 1 và Quận 4, Trưởng Công an, cấp ủy chi bộ các khu phố, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận và tổ Cán sự xã hội của ba phường cùng tham dự


Các đại biểu đã được nghe đại diện của ba phường trình bày các báo cáo tham luận về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, về công tác quản lý người sau cai nghiện trên địa bàn và kết quả công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm thực hiện chương trình mục tiêu ba giảm. Buổi tọa đàm đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự về những cách làm hay, những mô hình phù hợp với tình hình địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;T.H