Tọa đàm giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

3
rx online

Ngày 6/10/2011, Quận ủy tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quận ủy, UBND Quận và các thành viên Câu lạc bộ Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong không khí thân mật, cởi mở các đại biểu đã thẳng thắn trình bày những suy nghĩ của mình, đa số các ý kiến cho rằng: đội ngũ báo cáo viên phải được lựa chọn cẩn thận, phải gồm những người am hiểu lý luận, có khả năng truyền đạt trong sáng, dễ hiểu, có sức thuyết phục, tạo được niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân, trong quá trình truyền đạt nghị quyết phải chú trọng quan điểm thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, không hình thức. Khắc phục việc học nghị quyết còn hình thức, đa dạng hóa tuyên truyền cả 2 mặt chiều sâu và rộng tới nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đưa nghị quyết Đảng vào đời sống ngày một hiệu quả, kịp thời sơ tổng kết, nhân rộng cách làm hay. Cấp ủy, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong mọi mặt công tác, những bức xúc của người dân cần quan tâm nắm bắt, xem xét, chọn lọc nội dung có thể giải quyết ngay, vấn đề nào cần khảo sát kỹ lưỡng để đưa vào nghị quyết phù hợp với hướng giải quyết triệt để. Cách tuyên truyền thực hiện nghị quyết phải chi tiết từng vấn đề và tùy từng đối tượng cụ thể mà tuyên truyền. Từng ngành, từng địa phương phải cụ thể hóa nghị quyết thành những chủ trương cụ thể trên từng lĩnh vực, trong từng giai đoạn để nhân dân bàn bạc, phấn đấu thực hiện và trực tiếp được hưởng lợi từ những kết quả mà các chủ trương ấy đem lại. Vì thế, cần phải nâng cao vai trò của cấp ủy, phát huy vai trò của cơ quan tham mưu, phải có sự chỉ đạo đồng bộ thống nhất, các chương trình hành động phải cụ thể thiết thực, không dàn trải, phân công phân cấp cụ thể cho các cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm lĩnh vực mình quản lý.