Tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

7
rx online
Ngày 22/6/2017, Đảng ủy – Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”. Đến dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Tiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự TPHCM; Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1. 

Tại buổi tọa đàm, các tham luận khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, cần thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các ý kiến tham luận đã chia sẻ nhiều mô hình phong phú, thực tiễn, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng vũ trang Quận 1 như: thực hành tiết kiệm điện, nước; nêu cao tính tự phê bình và phê bình; hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách…. Nhấn mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cần phải thực hiện thường xuyên, sâu rộng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới phong cách, tác phong công tác cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận. 

Thời gian tới Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Kết thúc buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Văn Tiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự TPHCM đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Quân sự Quận 1 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong việc đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng những mô hình đã được đề cập trong các tham luận và sáng tạo thêm những mô hình thiết thực trong việc đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…