Tọa đàm chuyên đề

5
rx online

Ngày 30/5/2013, Quận ủy tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại chi bộ khu phố” cho cấp ủy chi bộ khu phố 10 phường nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tìm các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chính trị tư tưởng tại các chi bộ khu phố để củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Buổi tọa đàm có 12 ý kiến xoay quanh vấn đề: Trong giai đoạn hiện nay, do những biến động của tình hình thế giới, nền kinh tế đất nước suy giảm nên ảnh hưởng phần nào đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Chi bộ khu phố. Vai trò của Bí thư có ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phải nắm vững hiểu rõ các chủ trương, chính sách, quan điểm của trên, khi triển khai phải ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Tìm ra hình thức sinh hoạt hấp dẫn, sinh động, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của khu phố, các đảng viên là đầu tàu gương mẫu trên các mặt công tác và đa số đảng viên đều là cán bộ hưu trí, sức khỏe kém, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn kiên định với con đường mà Đảng đã chọn. Để công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng đi vào chiều sâu, cần nêu những tấm gương điển hình để mọi người noi theo, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trong khu phố, thật sự thương yêu, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ. Thường xuyên tập huấn cho cấp ủy các Chi bộ với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Từng bước đổi mới phương thức triển khai Nghị quyết sao cho thật ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, chọn những báo cáo viên đủ tầm, có sức thuyết phục cao trong thông tin thời sự.