Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

4
rx online

đồng thời nghe đ/c Trần Vn Anh – Phĩ trưởng Công an Quận 1 báo cáo tình hình thời sự Tây Nguyên cho các cơ sở Đảng trong tồn Đảng bộ tại Hội trường Quận ủy – 30 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1:

1. Lớp thứ nhất vào ngày 16-04-2004: do đ/c Kiều Ngọc Trạc – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy triển khai cho hơn 150 đ/c là Quận ủy viên, Bí thư – Thủ trưởng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Trưởng – Phó các phòng ban của Quận.

2. Lớp thứ hai vào ngày 20-04-2004: do đ/c Nguyễn Thị Lan – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy triển khai cho gần 200 đ/c là Bí thư các chi bộ bộ phận thuộc các Đảng bộ trực thuộc Quận ủy, Đảng ủy viên 10 Phường, các đồng chí thành viên Tổ báo cáo viên, Tổ nghiên cứu dư luận xã hội của Quận và Phường, Ban Thường vụ Mặt trận và các đoàn thể Quận 1.