Tổ chức Hội thi Văn hóa giao tiếp ứng xử trong đời sống cộng đồng – Thực hiện nếp sống văn minh đô thị

8
rx online

Từ ngày 29/9 – 30/9/2008, tại Trung tâm Văn hóa Quận 1, số 6 Mạc Đĩnh Chi – Phường Bến Nghé sẽ diễn ra Hội thi Văn hóa giao tiếp ứng xử trong đời sống cộng đồng với chủ đề “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.


Đối tượng dự thi tham dự hội thi là các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị” 10 phường, thành viên Ban vận động, Ban điều hành 68 khu phố, tổ trưởng tổ dân phố và nhân dân cư trú trên địa bàn.


Hội thi nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, khả năng tuyên truyền vận động của đội ngũ cán bộ phụ trách phường, khu phố, tổ dân phố trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tự giác thực hiện trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, giao tiếp ứng xử văn hóa tại cộng đồng dân cư và nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị của các tầng lớp nhân dân trong năm thực hiện chủ đề “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Hội thi cũng nhằm phát triển phong trào văn hóa – văn nghệ quần chúng tại cộng đồng dân cư, tuyên truyền trực quan, sinh động bằng phương pháp sân khấu hóa. Nội dung hội thi phải thiết thực hiệu quả, thông qua Hội thi các cấp cơ sở phản ánh và hiến kế đề xuất biện pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị theo tình hình thực tế tại địa bàn.


Các đơn vị tham dự hội thi sẽ thi vòng sơ tuyển với các nội dung thi: Thi trắc nghiệm; Thi hỏi đáp với nội dung liên quan đến chương trình, kế hoạch của chủ đề “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, các kiến thức về pháp luật, thông qua Luật, Nghị định thuộc 03 lĩnh vực: trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và ứng xử văn hóa cộng đồng; Biểu diễn tiểu phẩm với chủ đề tập trung vào nội dung Văn hóa giao tiếp – ứng xử trong đời sống cộng đồng. Vòng chung kết hội thi gồm 02 nội dung thi đấu: Phần thi bình luận tiểu phẩm và phần thi hiến kế.


Sau khi kết thúc Hội thi, Ban tổ chức sẽ chọn đội xuất sắc nhất tham dự Hội thi cấp Thành phố.