Tổ chức Hội thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Quận 1, Kể chuyện về những gương điển hình của tập thể và cá nhân “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

4
rx online

Từ ngày 16/10- 17/10/2008, tại Trung tâm Văn hóa Quận 1, số 6 Mạc Đĩnh Chi – Phường Bến Nghé sẽ diễn ra Hội thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Quận 1, Kể chuyện về những gương điển hình của tập thể và cá nhân “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Đối tượng dự thi tham dự hội thi là các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cơ sở được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn, giới thiệu.


Hội thi Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Quận 1 là một đợt sinh hoạt chính trị – xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh Quận 1 về nội dung cơ bản của Lịch sử Đảng bộ Quận 1, ý nghĩa lịch sử vĩ đại của chiến thắng 30-4-1975 của toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và kể chuyện về những gương điển hình của tập thể và cá nhân “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đồng thời nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trong hơn 20 năm đổi mới đất nước, 33 năm xây dựng và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, Quận 1 nói riêng, qua đó đẩy mạnh phong trào “Thi đua yêu nước” trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


Các đơn vị tham dự hội thi sẽ tham dự phần thi tự giới thiệu, phần thi trắc nghiệm, thi trả lời câu hỏi theo các nội dung về tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Quận 1 cũng như lịch sử vĩ đại của chiến thắng 30-4-1975 của toàn quân, toàn dân ta; thi kể chuyện về những tấm gương điển hình của tập thể hoặc cá nhân “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thi năng khiếu với chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước …