TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOẠ ĐÀM “Các vấn đề liên quan đến Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

1
rx online


Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá và nhận định nhằm chuẩn bị xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI của BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 24/7/2008, Đoàn khảo sát Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Phẩm – Viện Trưởng viện CNXH và đ/c Nguyễn Trung Trực – Phó Ban tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cùng các đồng chí trong đoàn khảo sát và đại diện Ban Tuyên giáo Quận uỷ quận 1 đã đến phường Cô Giang tham dự buổi Hội nghị tọa đàm về các vấn đề liên quan đến Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại diện phường Cô Giang quận 1 có các đ/c BCH Đảng bộ, các đồng chí cách mạng lão thành, chi ủy các chi bộ trực thuộc, thường trực các đoàn thể và đảng viên 40-50 tuổi Đảng.


Trong Hội nghị tọa đàm, đoàn khảo sát đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp bằng văn bản cũng như trao đổi những vấn đề có giá trị thiết thực về nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những nhiệm vụ cần thiết trong công tác liên quan đến Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay tập trung chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm có tâm; chống diễn biến hoà bình…

Qua buổinbsp; tọa đàm về các vấn đề liên quan đến Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tạo được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường và mong muốn rằng với những ý kiến đóng góp và giải pháp trao đổi kinh nghiệm trong hội nghị sẽ được áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả nhất để góp phần xây dựng tốt con đường CHXH mà Đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân đã chọn lựa.