Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

1
rx online

Ngày 26/3/2014, quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013, triển khai công tác xây dựng phong trào năm 2014 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND quận, các ban ngành quận và 10 phường.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của trên và các phường thực hiện nghiêm túc, từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác vận động quần chúng tham gia vào hoạt động phong trào. Công tác phối hợp của các đơn vị được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đã đưa ra kiểm điểm trước dân 418 lượt đối tượng, trực tiếp giáo dục 1.367 lượt đối tượng, cảm hóa giúp đỡ 4.248 lượt đối tượng, có 279 đối tượng tiến bộ loại ra khỏi diện quản lý, vận động giải quyết việc làm 50 lượt đối tượng, cho 43 lượt đối tượng vay vốn với số tiền trên 187 triệu đồng. Quần chúng cung cấp 1.757 tin liên quan về an ninh trật tự – có 795 tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá 213 vụ – bắt 253 đối tượng về hình sự và 228 đối tượng về ma túy, thu hối tài sản trị giá trên 227 triệu đồng. Quần chúng bắt quả tang 122 vụ – 145 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 2.754.560.000 đồng và giao nộp 2 súng hơi, 5 lựu đạn, 15.370 viên đạn các loại, 48 dao lê mã tấu, 3 hung khí tự tạo. Có 3.341 ý kiến đóng góp của nhân dân về tình hình an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an. Công tác phối hợp với các doanh nghiệp được thực hiện tốt, cung cấp 106 tin – có 44 tin giá trị, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp bắt quả tang 15 vụ – 18 đối tượng, thu hồi tài sản trên 66 triệu đồng. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ngày càng hoạt động có nề nếp và phát triển, cung cấp công an 229 tin có giá trị – bắt 5 vụ, 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 40 triệu đồng. Hội nghị, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 với những nội dung cụ thể và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong năm.