Tiểu ban công tác người Hoa quận và phường nhận giấy khen của Thành Phố năm 2007

2
rx online


Tính đến cuối năm 2007, quận 1 là một trongnbsp;4 quận có đông người Hoa và là quận trong số 12 quận được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học của thành phố.nbsp; Quận 1nbsp; đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và động viên gia đình người Hoa chấp hành tốt lệnh gọi nhập ngũ. Quận 1 trong số 11 quận huyện của thành phố năm 2007 đã góp phần phát triển mới 2.931 đoàn viên thanh niên, 4.378 hội viên Hội Liênnbsp;hiệp Thanh niên, 3.488 hội viên Hộinbsp; Phụ nữ và 1.359 đoàn viên công đoàn. Đây lànbsp;3 thành tích xuất sắc của Tiểu ban công tác người Hoa quận 1 và Tổ công tác người Hoa phường Nguyễn Thái Bình được Ban công tác người Hoa thành phố biểu dương và tặng giấy khen trong lễ tổng kết họat động năm 2007 vừa được tổ chức tại Trung tâm văn hóa quận 5 vào sáng ngày 28/12/2007.


Ngoài ra, Tiểu ban và Tổ công tác người Hoa của quận và phường còn phối hợp với hệ thống Mặt trận của quận, một mặt thực hiện công tác chăm lo cho các gia đình người Hoa neo đơn, khó khăn, mặt khác vận động cộng đồng người Hoa làm kinh tế đóng góp quỹ Vì người nghèo và tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ để tạo điều kiện cho các cháu con em người Hoa tiếp tục theo học đầy đủ bậc Tiểu học và Trung học. Công tác vận động đồng bào người Hoa trên địa bàn quận 1 tham gia đóng góp tiền và vật phẩm trị giá đáng kể để cứu trợ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung, trong đó có chùa Phước Hải, chùa Thiên Hậu và doanh nghiệp Kim Bôi. Lễ hội “Văn hoá người Hoa Việt Nam” tổ chức trong dịp Tết nguyên đán và nguyên tiêu trên địa bàn quận 1 rất thành công có sự tham gia tích cực của đông đảo người Hoa. Tiểu ban công tác người Hoa của quận và Tổ công tác người Hoa 10 phường còn phát huy và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, giao lưu văn hóa trong các ngày lễ lớn của đất nước, của Mặt trận như hội thi nấu ăn các món ăn đặc sản của người Hoa (do Khối vận phường Cô Giang tổ chức). Hội luật gia của quận đã góp phần tư vấn miễn phí cho nhiều hộ người Hoa trên địa bàn trong việc thực hiện các chính sách của nhà nước, giao dịch dân sự liên quan nhà đất, thương mại.