Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

12
Ngày 18/7/2018, Cụm thi đua 1 Sở Tư pháp TPHCM gồm các Quận: 1, 3, 5, 10, 11 và quận Tân Bình tổ chức tọa đàm chuyên đề công tác xử lý vi phạm hành chính.
Tại tọa đàm, các quận tham gia thảo luận về những quy định mới của Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; trao đổi những khó khăn vướng mắc, và kinh nghiệm trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực: Giao thông đường bộ và đường sắt, quốc phòng – cơ yếu, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, đất đai, xây dựng…; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đi cùng với việc tham mưu các cấp ban hành các quyết định tạo điều kiện cho người dân chấp hành pháp luật, giảm tải xử lý.

Nhiều kiến nghị được ghi nhận để báo cáo Sở Tư pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước như: Góp ý điều chỉnh mẫu biên bản vi phạm hành chính; đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với những trường hợp thường xuyên vi phạm, tái phạm; có hướng dẫn chi tiết hơn trong công tác xử phạt vi phạm hành chính; bổ sung thêm các chế tài nhằm đảm bảo tính răn đe của pháp luật; điều chỉnh tăng thẩm quyền, mức xử phạt ở các cấp; tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; bổ sung kinh phí, phương tiện, dụng cụ cho hoạt động kiểm tra liên ngành;…