Tiếp Ban công tác người Hoa Tp làm việc về công tác người Hoa tại điạ bàn Q 1.

15
rx online

Nhằm trao đổi thêm mô hình hay, các khó khăn cũng như các biện pháp để công tác ngưòi Hoa trên địa bàn quận 1 đạt hiệu quả cao. Sáng ngày 14/8/2008 tại Quận ủy quận 1, Ban Dân Vận Quận ủy cùng các thành viên trong Tiểu ban công tác người Hoa quận đã có buổi làm việc, trao đổi với Ban công tác người Hoa Thành phố do đ/c Dao Nhiểu Linh Phó ban Dân vận Thành ủy,Trưởng Ban công tác người Hoa Thành phốnbsp;làm trưởngnbsp;đoàn.


Trong những năm gần đây việc chăm lo và quan tâm đến đồng bào người Hoa nghèo cũng như giúp đở về vật chất, tinh thần ngày càng được quân tâm hơn nhất là sau khi tổng kết 10 năm việc thực hiện Chỉ thị 62 của Ban Bí thư TW Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận – các đoàn thể Quận, Phường đã có nhiều cố gắng nâng chất hoạt động của Tổ công tác người Hoa và cán bộ phụ trách công tác người Hoa thông qua việc tập huấn kỹ năng, tập trung đi sâu vào các tổ dân phố, hộ gia đình bằng các hình thức tuyên truyền, vận động, giải thích, động viên.… tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đề xuất chăm lo cho người Hoa nghèo khó khăn, lắng nghe tâm tư, phản ảnh và giải quyết kịp thời những khó khăn, kiến nghị của đồng bào người Hoa để có hướng giải quyết đúng chính sách. Trong 6 tháng đầu năm 2008 dịp lễ, Tết, các ngành, các cấp đã chăm lo cho 372nbsp; hộ khó khăn với số tiền trên 67 triệu đồng; xây tặng 2 nhà tình thương với kinh phí 54 triệu đồng, chống dột 1 căn với kinh phí 3,5 triệu đồng; trợ vốn 32 hộ – 92 triệu đồng, đến nay cơ bản không còn hộ có thu nhập dưới 6 triệu/người/năm; tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, động viên gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, có công cách mạng, các đoàn viên, hội viên người Hoa khó khăn. Trong năm 2007 có 863 hộ người Hoa được công nhận “Gia đình văn hóa”; 63 gương “Người tốt việc tốt”, đặc biệt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” đã được cộng đồng người Hoa tham gia tích cực, với nhiều tiết mục văn hóa, ẩm thực đặc sắc: các món ăn Trung Hoa, trình diễn trang phục và hát những bài hát truyền thống Trung Hoa góp phần cho ngày hội thêm sinh động, phong phú. 03 tổ công tác người Hoa tại Phường Nguyễn Thái Bình, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang có đông người Hoa sinh sống, tổ duy trì việc sinh hoạt hàng quý/lần, tập trung đánh giá việc thực hiện công tác người Hoa trong quý và nêu những vấn đề mà đồng bào người Hoa quan tâm, đặc biệt là những kiến nghị, yêu cầu bức xúc của đồng bào người Hoa thông qua các tổ công tác và cán bộ phụ trách về công tác người Hoa thuộc thẩm quyền của Phường và Quận đều được giải quyết.


Trong 6 tháng cuối năm Tiểu Ban công tác người Hoa quận tập trung tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo trong Chỉ thị 62 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị 11 của Thành ủy, phương hướng nhiệm vụ của Thành ủy về “Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới” trong cán bộ chủ chốt và các cấp ủy đảng cơ sở. Tập trung thu hút đồng bào người Hoa tham gia vào hệ thống chính trị.


Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về việc cưới, việc tang, lễ hội, vận động hạn chế việc đốt giấy tiền vàng mã.


Làm việc với Trưởng khối vận 10 phường, tập trung chăm lo học bổng cho con em người Hoa nghèo. Vận động con em người Hoa ra học tiếng Hoa tại các trung tâm và trường Khai Minh.


Rà soát, thực hiện chống dột, sửa nhà tình thương, nhà vách ván dễ đổ cho các hộ gia đình người Hoa. Duy trì việc thực hiện công tác chăm lo chính sách, gia đình người Hoa nghèo tại cơ sở nhất là các dịp lễ, Tết.


nbsp;Các thành viên Tiểu ban công tác người Hoa quận đã có nhiều ý kiến trao đổi thêm thông tin và những kiến nghị, đề xuất biện pháp để những hoạt động, công tác chăm lo cho đồng bào người Hoa ngày càng được tốt hơn. Đồng thời vận động người Hoa tham gia các phong trào được phát động và cùng Đảng, chính quyền, Mặt trận – các đoàn thể quận, phường xây dựng quận 1 nói riêng và Thành phố nói chung ngày càng phát triển, bền vững, ổn định.


Đ/c Dao Nhiễu Linh – Phó Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban công tác người Hoa Thành phốnbsp; đã nhận xét: công tác người Hoa tại quận 1 được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo, các cấp, các ngành đặc biệt trong 7 năm gần đây quận 1 có nhiều hoạt động xuyên suốt hơn, việc chăm lo cho con em người Hoa học tập, trao học bổng cho con em khó khăn rất tốt. Hướng tới cần chúnbsp;ýnbsp;nbsp;bổ sungnbsp; cán bộ người Hoa phục vụ trong từng ngành, từng lĩnh vực; cần thành lập các tổ công tác người Hoa tại các phường còn lạinbsp; theo Chỉ thị 62 của Bannbsp;Bí thưnbsp;.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;