TIẾN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ

1
rx online

Để chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2005-2010. Ngày 22/2/2005, Ban thường vụ Quận ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt quận triển khai Chỉ thị 46/CT-TW của Bộ chính trị về “quot;Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng”quot;. Tham dự có các Bí thư Đảng ủy – Chi bộ tổ chức cơ sở thuộc Đảng bộ Quận.


Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Mỹ Dung – Phó ban tổ chức quận ủy đã hướng dẫn về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy mới. Về công tác chuẩn bị nhân sự, tổ chức lấy ý kiến trong Đảng và tham khảonbsp; ý kiến của các tầng lớp nhân dân về việc giới thiệu người đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy mới. Trong các tiêu chuẩn cán bộ cấp ủy mới, Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị nhấn mạnh một số điểm, trong đó lưu ý “quot;bản thân, gia đình (vợ, chồng, con) gương mẫu, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp luật; không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”quot;. Vềnbsp; độ tuổi, những đồng chí tiếp tục tham gia cấp ủy phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ. Ở các doanh nghiệp, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, có thể cơ cấu một số trường hợp lớn tuổi, nhưng ít nhất cũng đủ tuổi công tác 2/3 nhiệm kỳ. Cấp phường cơ cấu cán bộ đương chức còn trẻ, cán bộ nguồn quy hoạch dài hạn đang đảm nhiệm hoặc dự kiến đảm nhiệm chức danh chủ chốt trong UBND, trưởng, phó các đoàn thể. Đối với cán bộ hưu trí, có thể cơ cấu một số đ/c còn sức khỏe và có uy tín và cấp ủy. Số lượng cấp ủy dự kiến phải nhiều hơn số lượng được bầu ít nhất 15%.


Dự kiến trong tháng 5/2005, quận sẽ tổ chức đại hội điểm gồm có: Đảng bộ phường Đa Kao, Chi cục Thuế quận 1; Chi bộ chợ Bến Thành, Trường Trần Đại Nghĩa, Công ty TNHH Him Lam. Sau Đại hội điểm tổ chức rút kinh nghiệm và tháng 6/2005 triển khai đại trà ở các tổ chức cơ sở Đảng còn lại. Đảng bộ Quận 1 sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ 9 nhiệm kỳ 2005 – 2010 vào quý 4/2005.