TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID – 19 LÀ QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, LÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỘNG

1

Các ca nhiễm COVID19 đang tăng trở lại trên toàn thế giới.

Nếu khu vực của bạn đang triển khai tiêm mũi nhắc lại, hãy đi tiêm ngay khi đến lượt bạn. Mũi nhắc lại sẽ duy trì sự bảo vệ bạn có từ vắc xin COVID-19, bảo vệ bạn khỏi nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong.

Zalo

Nguồn : Cột cờ thủ ngữ