Tích cực đóng góp quỹ “Vì người nghèo”

2

            Ngày 30/9/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Cư Trinh tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Vì người nghèo” (giai đoạn 2001-2015) và tri ân các tập thể và cá nhân tích cực đóng góp cho quỹ, góp sức chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

            15 năm qua, quỹ “Vì người nghèo” phường nhận đóng góp trên 1,85 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân. Ban vận động “Vì người nghèo” phường đã tổ chức các hoạt động chăm lo trên 1,67 tỷ đồng: xây dựng 10 nhà tình thương, chống dột chống sập 50 căn, cấp 311 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, chăm lo lễ tết 15.765 suất, hỗ trợ khó khăn đột xuất 91 trường hợp, hỗ trợ điện kế và thủy lượng kế cho 1 trường hợp, giới thiệu 6 trường hợp vay vốn không lãi suất. Cùng vận động sức dân chăm lo các diện chính sách, hộ nghèo, khó khăn, các tổ chức thành viên gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học phường vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình, tương thân tương ái, góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá trên địa bàn phường.