Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy

3
rx online

Ngày 12/1/2009, Trung Tâm Văn Hóa quận tổ chức thực tập phương án PCCC – cứu hộ nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC trong từng CB.CNVC, giúp mọi người biết sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ PCCC tại chỗ để dập tắt kịp thời đám cháy ngay từ lúc ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong khi chờ lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến.


Buổi thực tập phương án PCCC làm cho CB.CNVC và khách hàng nắm vững quy trình thoát nạn, đường thoát nạn, vị trí tập kết cần thiết và dự kiến tình huống cháy ở các khu vực, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên luôn sẵn sàng cơ động ứng chiến trước mọi tình huống PCCC khi có sự cố xảy ra.