Thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018

17
rx online
Ngày 22/11/2018, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh TP.HCM do Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh TPHCM làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng – quân sự địa phương năm 2018 tại Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1. Tiếp đoàn có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1; Thượng tá Nguyễn Văn Phòng, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS Quận 1.
Trong năm 2018, Đảng ủy, Ban CHQS Quận 1 đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương; chủ động phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng củng cố đơn vị, quản lý tốt vũ khí trang bị, chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, quân đội, đơn vị; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Nổi bật trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 của LLVT Thành phố, Ban CHQS Quận 1 được Hạng 2/24 quận, huyện; hạng Nhất Cụm thi đua 3 LLVT Thành phố.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, kế hoạch văn kiện, kết quả lãnh đạo của Đảng ủy – Ban CHQS quận về thực hiện công tác quốc phòng – quân sự địa phương từ đầu năm đến nay…
Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ các cấp LLVT Quận 1 đã lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, nội dung, chương trình, tiến độ thực hiện và những kết quả đã đạt được của LLVT quận trong công tác quốc phòng – quân sự địa phương của Ban CHQS Quận 1 trong năm 2018. Đại tá Lê Ngọc Hải đề nghị Đảng ủy – Ban CHQS Quận 1 trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị đơn vị, đột phá vào công tác rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), và nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao nhận thức cho lực lượng dân quân hiện nay…
N.T