Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng trong lực lượng dân quân

9
rx online
Ngày 27/6/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 3/2/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng chi bộ quân sự phường, xã, thị trấn gắn với quy hoạch cán bộ quân sự ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2025 (gọi tắt là Đề án 02-ĐA/TU). Đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị.
Trong năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai,  thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đến cán bộ chủ chốt quận, Ban chỉ huy quân sự quận, phường, đồng thời xây dựng Kế hoạch số 82-KH/QU để triển khai thực hiện. Qua đó, các cấp ủy phường đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 82-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy.
Qua 1 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, chi bộ quân sự 10 phường đã đạt được một số kết quả: Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy phường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, công tác chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên chi bộ quân sự phường đảm bảo đúng thành phần và 100% chi bộ quân sự phường đã thành lập cấp ủy; thực hiện nghiêm túc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình.
Các chi bộ quân sự phường làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đưa tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ lên 24,74%. Trong năm 2017, kết nạp 8 đảng viên, có 6/10 chi bộ quân sự phường đạt “Trong sạch, vững mạnh”, 4 chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% chỉ huy trưởng, chính trị viên phó là đảng viên và có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp quân sự; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giới thiệu 10 đồng chí đi đào tạo cao đẳng, trung cấp quân sự và 14 trường hợp đào tạo sĩ quan dự bị.
Bên cạnh đó, chi bộ quân sự 10 phường hoàn thành các chỉ tiêu: 10/10 chi bộ quân sự phường đã có cấp ủy; luân chuyển 11 đồng chí theo quy định; 31/36 cán bộ chỉ huy phó, chính trị viên phó, nhân viên thống kê Ban hỉ huy quân sự phường là đảng viên đạt 86,11%; 23/26 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở đạt 88,46%; 9/26 đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đạt 34,62%.
Thời gian tới, Quận ủy Quận 1 tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Chỉ huy quân sự quận, 10 phường thực hiện nghiêm Kế hoạch số 82-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1; nâng cao công tác giáo dục chính trị trong lực lượng dân quân, thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự; xây dựng chi bộ quân sự phường “Trong sạch, vững mạnh”; làm tốt công tác chính sách hậu phương…
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự quận, 10 phường tiếp tục công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong lực lượng dân quân tự vệ; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội cho thanh niên nhập ngũ, xuất ngũ và lực lượng dân quân tự vệ; động viên, tạo điều kiện các đồng chí chỉ huy trong Ban Chỉ huy quân sự 10 phường đi học nâng cao trình độ chuyên môn…