Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 235 – CT/ĐU

3
rx online
Ngày 10/5/2017, Đảng bộ quân sự Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 235-CT/ĐU, ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 (2006 – 2016) về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ quân sự Quận 1. Tham dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Của, Phó Chủ nhiệm chính trị – Bộ Tư lệnh TPHCM; Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Bí thư đảng ủy quân sự Quận 1.

Qua 10 năm, Đảng ủy quân sự quận đã triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 235 nhằm nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo 2 chi bộ trực thuộc và chi bộ quân sự 10 phường triển khai xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”; quán triệt đến cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm mọi Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội. Thường xuyên giáo dục cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên luôn phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành chức trách nhiệm vụ; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát triển được 15 quần chúng vào Đảng. Nhiều năm liền Chi bộ Tham mưu và Chi bộ Chính trị – Hậu cần đạt Trong sạch vững mạnh và không có đảng viên vi phạm kỷ luật.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Của, Phó Chủ nhiệm chính trị – Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ quân sự Quận 1 cần nâng cao hơn nữa sinh hoạt Chi bộ gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình…
Dịp này, Đảng ủy quân sự Quận 1 tặng giấy khen cho 4 đảng viên có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 235 – CT/ĐU Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7.