THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

14
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân, tuy nhiên trong một số trường hợp, công dân sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự.
(Nguồn: Cột cờ Thủ Ngữ)