Thực hiện nếp sống văn minh đô thị

1
rx online

Ngày 21/2/2008, UBND quận triển khai kế hoạch thực hiện “Năm 2008 – năm thực hiện Nếp sống văn minh đô thị” do Thành phố ban hành tới các đơn vị, cơ quan, ban ngành đoàn thể và 10 phường và công bố quyết định thành lập BCĐ thực hiện Nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận năm 2008 gồm 14 thành viên. Đây là đợt hoạt động tuyên truyền sâu rộng mọi tầng lớp nhân dân về ý thức tôn trọng và chấp hành luật pháp, pháp luật giao thông đường bộ. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng. Xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường, tiếp tục triển khai đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận 1”.


Cuộc họp phổ biến các các nội dung thực hiện, phân công phân nhiệm cho các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: băng rôn, áp phích, bản tin, tuyên truyền miệng, Hội thi, hội diễn… Bản tin và trang Web quận phản ánh nhanh tình hình xây dựng “Năm 2008 – năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn, nêu những mặt tốt và chưa tốt trong quá trình thực hiện. Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, chú trọng xây dựng Đơn vị Văn hóa và môi trường văn hóa tại khu dân cư, xây dựng quy chế xử lý hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng, tình trạng quảng cáo trái phép trên địa bàn, tệ nạn xã hội, người lang thang, ăn xin, trẻ em cơ nhỡ… Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh chung với các hoạt động: giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm văn minh sạch đẹp, an toàn. Tổ chức Hội thi Môi trường Xanh, các ngày Chủ Nhật Xanh tổng vệ sinh đường phố, thực hiện công tác chỉnh đốn trật tự an toàn giao thông đô thị bằng nhiều hình thức. Thời gian thực hiện từ 21/2/2008 đến 31/12/2008.