Thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”: Các tiêu chuẩn xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố – Khu phố văn hóa

4
rx online

Trong năm 2008 cùng với Thành phố, chính quyền và nhân dân quận 1 quyết tâm thực hiện tốt đề án xây dựng chủ đề của năm “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ IX của Đảng bộ Quận giai đoạn 2006 – 2010, Quận 1 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhằm tạo dựng bộ mặt đô thị văn minh lịch sự tương xứng với vị trí một quận trung tâm thành phố. Qua đó, quận 1 quyết tâm thực hiện tốt một số tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa”, xây dựng Tổ dân phố – Khu phố văn hóa như sau:nbsp;


*nbsp; Tiêu chuẩn gia đình văn hóa


1.nbsp; Xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và trách nhiệm.


2.nbsp; Không ngừng học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt, nuôi dạy con ngoan, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.


3.nbsp; Hòa giải kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ gia đình; động viên các thành viên trong gia đình tham gia các loại hình sinh hoạt xã hội; không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Mọi thành viên trong gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, có lối ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và ngoài xã hội (không nói bậy, chửi tục, ứng xử thô bạo, không vứt rác, khạc nhổ và tiểu tiện nơi công cộng). Thường xuyên rèn luyệnnbsp; nâng cao sức khỏe.


*nbsp; Tiêu chí tổ dân phố, khu phố văn hóa


1.nbsp; Củng cố và giữ vững sinh hoạt tổ dân phố, khu phố; xây dựng và tăng cường tình đoàn kết tương thân, tương ái xóm giềng.


2.nbsp; Xây dựng bản quy ước thực hiện nếp sống văn minh đô thị.


3.nbsp; Giữ gìn tốt vệ sinh công cộng; cống rãnh phải đảm bảo tiêu thoát nước, có hệ thống đèn chiếu sáng; vận động các gia đình ăn, ở hợp vệ sinh, không thả vật nuôi phóng uế bừa bãi. Đăng ký đổ rác.


4.nbsp; Tích cực thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm; phòng cháy chữa cháy; vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.