Thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”: Các tiêu chuẩn xây dựng Công sở văn minh

2
rx online

Thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”: Các tiêu chuẩn xây dựng Công sở văn minh


Trong năm 2008 cùng với Thành phố, chính quyền và nhân dân quận 1 quyết tâm thực hiện tốt đề án xây dựng chủ đề của năm “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ IX của Đảng bộ Quận giai đoạn 2006 – 2010, Quận 1 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhằm tạo dựng bộ mặt đô thị văn minh lịch sự tương xứng với vị trí một quận trung tâm thành phố. Qua đó, quận 1 quyết tâm thực hiện tốt một số tiêu chuẩn xây dựng “Công sở văn minh” như sau:nbsp;


1.nbsp; Xây dựng phong cách tiếp dân lịch sự, niềm nở, chống quan liêu, hách dịch.


2.nbsp; Tận tụy với công việc, giải quyết nhanh, không để dân đi lại nhiều lần.


3.nbsp; Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiết kiệm, tác phong công nghiệp, đúng giờ, đúng việc.


4.nbsp; Các cơ quan hành chính quận và phường phải gương mẫu thực hiện, làm nhân tố tích cực cho cuộc vận động.