Thu ngân sách nhà nước gần 10 ngàn tỷ đồng

3
rx online
Ngày 16/10/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 22, sơ kết công tác 9 tháng năm 2017. Chủ trì hội nghị: đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Trần Thế Thuận, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.
Trong 9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân: Kinh tế được đẩy mạnh phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại, phục vụ du lịch, tăng dịch vụ bình quân 17,52% so cùng kỳ 2017; thu ngân sách nhà nước gần 10 ngàn tỷ đồng, đạt 74,96% chỉ tiêu dự toán năm . Công tác quản lý trật tự đô thị tập trung thực hiện từ quận đến cơ sở, chấn chỉnh trật tự vỉa hè, lòng lề đường đảm bảo thông thoáng, tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè được kéo giảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ khám phá án 78,49%. Công tác an sinh xã hội chăm lo diện chính sách, hộ nghèo dịp lễ, tết 116.792 suất quà trị giá trên 66 tỷ đồng, giải quyết 380 hộ vay vốn trên 10 tỷ đồng, trợ cấp thường xuyên 39.861 lượt người với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Cải cách hành chính thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cấp một số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 – 4; tỷ lệ hài lòng của người dân tham gia khảo sát khi đến liên hệ thủ tục hành chính tại quận là 99,19%.

Công tác xây dựng Đảng chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo tính định hướng; tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm…; kịp thời triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tổ chức 2 buổi hội nghị thông tin thời sự cho gần 600 lượt cán bộ chủ chốt của quận; đặc biệt việc thực hiện CT 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sát với tình hình thực tế của quận, cơ sở, 56/56 cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát.
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn, hoạt động giám sát có nhiều cải tiến, tập trung các chuyên đề; đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thường xuyên, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội hướng hoạt động về cơ sở, với các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng thiết thực…
Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải yêu cầu Đảng bộ, chính quyền Quận 1 tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên thể hiện vai trò lãnh đạo, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, đặc biệt trên lĩnh vực trật tự đô thị, cải cách hành chính, an ninh chính trị, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp…, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của quận.
.