Thông tin tổng hợp tình hình thời sự trong nước và thế giới

1
rx online
Trong 2 ngày 22/9 – 23/9/2017, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức thông tin tình hình thời sự quý III năm 2017 cho 483 đồng chí là sĩ quan, hạ sĩ quan dự bị động viên (DBĐV) được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy đơn vị DBĐV của quận tham dự.

Đại úy Nguyễn Quốc Trầm, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự quận thông tin về tình hình chính trị trong nước, thế giới; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động phát triển kinh tế của địa phương; công tác cứu trợ nhân dân miền Trung bị lũ lụt; hoạt động của lực lượng vũ trang TPHCM; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhất là trên không gian mạng và triển khai nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của lực lượng DBĐV trong tình hình mới…
Buổi thông tin thời sự giúp sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng DBĐV nắm rõ tình hình chính trị trong nước, thế giới; nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.