Thông tin thời sự

4
rx online

Ngày 24/9/2010, Quận ủy tổ chức hội nghị báo cáo thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế 9 tháng đầu năm 2010 và chuyên đề “1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” cho trên 150 cán bộ chủ chốt quận, 10 phường và các cơ sở Đảng trực thuộc.

Báo cáo viên Thạc sĩ Lê Thị Trúc Anh – Trưởng bộ môn Văn hóa trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thông tin khái quát một số diễn biến tình hình chính trị – kinh tế trong thời gian qua. Về ngoại giao chính trị giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tạo thuận lợi phát triển đất nước, tập trung vào việc duy trì và thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tăng cường ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế. Chủ trương gắn kết chặt chẽ ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh và tiềm năng của Việt Nam, góp phần tranh thủ nhiều hơn các nguồn lực bên ngoài phát triển đất nước. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm “1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” là dịp thể hiện tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông có công dựng nước và giữ nước, khơi dậy lòng tự hào, tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của toàn xã hội thực hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, qua đó giới thiệu và nâng cao tầm vóc Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ở khu vực và trên thế giới.