Thông tin thời sự về quan điểm đối ngoại của Đảng

1
rx online
Ngày 29/9/2016, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý III năm 2016 cho hơn 200 cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể quận-phường. Tham dự có Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồ Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Lưu Trung Hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM Huỳnh Minh Thiện báo cáo chuyên đề “Quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại và lễ tân ngoại giao”. Nêu rõ quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, phải đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc, trên cơ sở đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các hoạt động đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.