Thông tin thời sự cho đảng viên trẻ

5
rx online

Ngày 7/10/2011, Quận 1 tổ chức thông tin tình hình kinh tế  – xã hội 9 tháng đầu năm 2011 và tình hình biển đảo cho 176 đảng viên trẻ đang học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận.
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồ Thị Vinh báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2011 có những chuyển biến tích cực bước đầu. Ổn định kinh tế vĩ mô được cải thiện, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, lạm phát tiếp tục được kiềm chế và có xu hướng giảm dần. Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao, các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế đã nâng cao tính chủ động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cả năm 2011, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện những quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại, từng bước giảm dần lãi suất tín dụng, bảo đảm hỗ trợ dòng vốn tín dụng cho các nhu cầu thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả kết hợp với chính sách tiền tệ chặt chẽ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu đầu tư.
Biển Đông là một khu vực có vị trí địa chiến lược rất quan trọng với các tuyến đường vận tải biển nhộn nhịp được coi như các huyết mạch giao thông sống còn đối với các nền kinh tế nối liền giữa các bờ của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cùng Đại Tây Dương. Biển Đông là một phần không thể tách rời của đất nước Việt Nam, nhưng những biến động dồn dập ở Biển Đông trong thời gian gần đây cho thấy Biển Đông đang có chiều hướng phức tạp. Điều đó đã thu hút sự quan tâm không chỉ những người Việt Nam chúng ta ở trong nước, mà còn là tâm điểm chú ý sự quan tâm của dư luận quốc tế. Trước tình hình và diễn biến phức tạp, chúng ta cần hành động kiên quyết, kịp thời, phù hợp với luật pháp quốc tế, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Quan điểm nhất quán về lập trường và thái độ của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, kiên trì giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hiệp quốc; đồng thời phản đối mạnh mẽ và kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền và lợi ích chính đáng trên biển của Việt Nam. Chủ động, tích cực đấu tranh ngoại giao và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước trong khu vực và thế giới. Triển khai tích cực và đồng bộ các biện pháp để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản, các hoạt động kinh tế – thương mại, khai thác, thăm dò dầu khí, tài nguyên khoáng sản trên biển thuộc chủ quyền quốc gia.