Thông tin thời sự

7
rx online

Ngày 7/6/2011, Quận ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình Biển Đông cho trên 150 cán bộ chủ chốt quận và phường tham dự.
Đại tá Đặng Anh Cự – Chính ủy Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng, Bộ tư lệnh Hải quân đã báo cáo về vị trí, tầm quan trọng của biển Đông; Tình hình, diễn biến trên biển Đông; Quan điểm của Đảng ta về tình hình biển Đông. Việt Nam cần thể hiện thái độ kiên quyết, giải quyết mọi xung đột, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng đấu tranh không khoan nhượng, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia. Mặt khác, cùng với các nước khác trong khu vực đoàn kết bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trên Biển Đông. Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao cần kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái phi lý của Trung Quốc về Biển Đông, cần phải tuyên truyền sâu rộng cho tất cả người dân Việt Nam (không chỉ ngư dân) về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua đó, làm tăng thêm nhận thức cho cán bộ, hội viên trong việc củng cố lập trường, tư tưởng. Trên cơ sở đó, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, tăng cường khai thác đánh bắt xa bờ vừa làm nhiệm vụ phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện tốt phương châm “Kiên trì, kiên quyết, khôn khéo, kiềm chế, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích”.