THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH QUẬN 1

28