Thông báo: tặng quà cho Người có công với cách mạng, hưu trí, bảo trợ xã hội, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (lần 2- sau Tết)

3

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh thông báo thời gian tiếp tục phát tiền quà Tết đến các diện: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Hưu trí; đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng vui lòng đến Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh để nhận quà tết theo quy định, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh (số 105 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1).

2. Thời gian: 27 tháng 01 năm 2023 đến ngày 10 tháng 02 năm 2023 (tức từ ngày 06/01 Âm lịch đến ngày 20/01 Âm lịch).

3. Mức quà Tết Quý Mão năm 2023:

– Người có công với cách mạng: Mức 1.300.000 đồng/người (từ nguồn ngân sách của Thành phố theo Hướng dẫn số 185/SLĐTBXH-KH ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở LĐTBXH TPHCM) và 300.000 đồng/người (đối với người thờ cúng liệt sĩ phải có quyết định), (từ nguồn ngân sách của Trung ương theo Công văn số 177/SLĐTBXH-KH ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Sở LĐTBXH TPHCM).

– Hưu trí: 1.300.000 đồng/người (từ nguồn ngân sách của Thành phố theo Hướng dẫn số 185/SLĐTBXH-KH ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở LĐTBXH TPHCM).

– Hộ nghèo: 1.250.000 đồng (từ nguồn ngân sách của Thành phố theo Công văn số Hướng dẫn số 185/SLĐTBXH-KH ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở LĐTBXH TPHCM) .

Lưu ý: Hộ nghèo có mã số theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 được Ủy ban nhân dân phường quyết định năm 2022).

– Bảo trợ xã hội: 1.150.000đ/người (từ nguồn ngân sách của Thành phố theo Hướng dẫn số 185/SLĐTBXH-KH ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở LĐTBXH TPHCM) .

* Lưu ý:

Khi đi mang theo CMND/CCCD, sổ lĩnh tiền, giấy ủy quyền nếu lãnh thay. Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh sẽ không giải quyết các trường hợp lĩnh thay nếu không có giấy ủy quyền có công chứng chữ ký của cơ quan có thẩm quyền.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp bà Lê Thị Hường, Lao động – Thương binh và Xã hội phường (số điện thoại: 0909 099 329)./.