Thí điểm thành lập trung tâm Công nghệ thông tin quận 1

6
rx online
Ngày 17/4/2013, tại trụ sở số 14 đường Nguyễn Thái Bình – phường Nguyễn Thái Bình – quận 1 đã diễn ra lễ khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin quận 1 do UBND TP.HCM ra quyết định thí điểm thành lập. Trung tâm CNTT quận là đơn vị sự nghiệp công lập, được chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND quận, hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng tin học vào công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt các yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quận 1 là một trong những đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, quyết định thành lập Trung tâm CNTT quận đánh dấu bước phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn quận và thành phố.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và quận 1 đã tham dự nghi thức cắt băng khánh thành. Ông Trần Vĩnh Tuyến – Chủ tịch UBND quận tặng hoa chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm CNTT quận cùng 2 Phó giám đốc. Trung tâm CNTT quận có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận. Tư vấn các dự án CNTT, đầu tư và tổ chức đầu tư trang bị CNTT; thiết kế, cung cấp sản phẩm phần mềm. Quản lý thông tin, dữ liệu và điều phối hoạt động của hệ thống mạng trung tâm đảm bảo tính thống nhất, tập trung trên địa bàn thành phố. Hợp tác thực hiện các dịch vụ và sản phẩm lĩnh vực CNTT.