Thành lập chi bộ mới

3
rx online


Ngày 9/10/2007, Chi bộ Đảng Công ty CPTM Hội Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ với 5 đảng viên, Bí thư tạm thời là ông Phạm Hải Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – khu vực phía Nam. Đến dự lễ ra mắt có đồng chí Vũ Sỹ Nguyên – Phó ban tổ chức quận uỷ cùng đại diện các ban đảng và khách mời.


Công ty CPTM Hội Nam được thành lập từ năm 2006, là cầu nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cơ quan chức năng trong đóng góp ý kiến với cơ quan Nhà nước về việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác liên kết hỗ trợ, giúp đỡ trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hoạt động kinh doanh theo nhiệm vụ của Hiệp hội giao phó để có kinh phí đóng góp cho Nhà nước, kinh phí cho Hiệp hội hoạt động. Việc thành lập Chi bộ là nhằm quan tâm công tác bồi dưỡng phát triển đảng, nâng cao nhận thức chính trị của quần chúng trong giai đoạn mới.